Informácie o opatreniach spojených s epidémiou koronavírusu

:: Informácie o opatreniach spojených s epidémiou koronavírusuVážení zákazníci,

v dôsledku mimoriadnych udalostí v súvislosti s koronavírusom sme prijali nasledujúce opatrenia:

Snažíme v čo najväčšej miere izolovať a pracovať z domu. Naše kontaktné centrum pre osobné stretnutia je preto až do odvolania zatvorené. Vaše požiadavky vybavujeme telefonicky alebo e-mailom. Odovzdávanie zariadení a dokumentov prebehne po predchádzajúcej dohode.

Nechceme byť prenášačmi vírusu. Práce v priestoroch zákazníkov budeme preto vykonávať iba vtedy, keď je to nevyhnutné, a iba za podmienky dodržania bezpečnostných opatrení pre zabránenie prenosu koronavírusu. O potrebných opatreniach vás budeme informovať pred dohodnutím návštevy a v jej priebehu.

Prevádzka v našej sieti stúpla kvôli mimoriadnej situácii až o 50%. Aby boli služby dostupné v primeranej kvalite pre každého, žiadame Vás, aby ste objemné súbory a dáta prenášali podľa možností najmä v čase slabej prevádzky (neskoro večer, v noci alebo skoro ráno). V rámci možností tiež prosím obmedzte dlhodobé sledovanie internetových videí a živých streamov (televízie) cez internet, nepoužívajte HD kvalitu týchto prenosoch, a najmä tieto prenosy nenechávajte zapnuté zbytočne.

V častiach siete s výrazným zaťažením vykonáme (a v niektorých sme už vykonali) výmenu zariadení za výkonnejšie. Hoci našu sieť podrobne monitorujeme, nemusíme si všimnúť všetky nedostatky - ak by ste pri používaní služieb pociťovali nekvalitu, informujte nás o tom.

Ďakujeme Vám za pochopenie a prajeme Vám v nasledujúcom období pokoj, rozvahu a predovšetkým pevné zdravie.