Kto sme?

Moldavanet - moderná komunikačná sieť

Moldavanet je verejná elektronická komunikačná sieť, ktorá má za cieľ sprístupnenie moderných elektronických komunikačných služieb v Moldave nad Bodvou - pre všetkých obyvateľov. Vznikla rozšírením a rekonštrukciou siete, ktorú pôvodne od roku 2004 vybudovala spoločnosť Binarynet, s.r.o.. Po 4 rokoch prišla potreba zmien a inovácií. Binarynet sa spája s Alternetom s cieľom priniesť viac a lepších služieb pre celé mesto.

Moldavanet je budovaný predovšetkým s využítím optických káblov, ktorých dosah je doplnený a rozšírený rádiovým (mikrovlnným) spôsobom. Moldavanet je otvorený pre všetkých, ktorí by chceli využiť jeho možnosti. Bude nám potešením využiť Moldavanet v prospech obyvateľov, firiem, miestnej samosprávy, ako aj v prospech vlastníkov a správcov bytových domov a iných nehnuteľností. Moldavanet má byť sieť, ktorá spojí ľudí nielen káblami, ale aj spoločnými cieľmi a spoluprácou. Sme presvedčení, že moderná sieť Moldavanet bude dosť dobrá pre všetkých.

Moldavanet - od firmy Alternet

Alternet je slovenská telekomunikačná firma. Služby sme začali poskytovať v roku 2003 pod názvom ecce, s.r.o., v roku 2009 sme sa premenovali na Alternet. Pôvodné poskytovanie internetového pripojenia v mestách a obciach košického kraja sa postupne rozšírilo aj o telefonovanie a digitálny prenos televízie, ktoré poskytujeme prostredníctvom našich dcérskych firiem IPfon s.r.o. a RegioTV s.r.o.

Alternet je zakladajúci člen Telekomunikačnej únie Slovenskej republiky (TÚSR), združenia telekomunikačných operátorov Slovenska.